top of page

Privacy verklaring

Mooij bij Karin, Karin van Raaij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pastoor Smuldersstraat1, 6576 DE Ooij 
https//www.mooijbijkarin.nl

Karin van Raaij is de Functionaris Gegevensbescherming van Mooij bij Karin. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-49051616.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Gegevens met betrekking tot je gezondheid, voor zover noodzakelijk en relevant voor de behandeling.

Mooij bij Karin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– voor vastlegging welke behandeling  en producten bij jou gebruikt zijn


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Mooij bij Karin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mooij bij Karin verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooij bij Karin.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je persoonsgegevens sturen naar Mooij bij Karin. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek . Mooij bij Karin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Mooij bij Karin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op 06-49051616.

Privacy: Over ons
bottom of page